E-mail: nikolettdrtoth@gmail.com • Telefon: +36 30 972 5046

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységemmel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségemnek teszek eleget:

Az adatkezelőnek neve: Dr. Tóth Nikolett egyéni ügyvéd

Elérhetősége:

Az adatkezelés célja: az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben (2017. LXXVIII. tv.) előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése, követeléskezelés, jogi képviselet ellátása

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogérvényesítés, jogos érdek

Az érintett adatok tárolásának időtartama: az ügyvédi megbízás felmondásáig, vagy ennek hiányában az eljárás jogerős befejezéséig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig

Érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, székhelye, telefonszám, emailcím, TAJ, adóazonosító, személyi igazolvány száma, személyi szám, állampolgárság

Tájékoztatom, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános
adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

2. az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

3. az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

4. az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez, megsemmisítéshez és zároláshoz való jog

5. az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

6. az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

"Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével
kapcsolatban, és a megadott adataimat az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban
leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja."