E-mail: nikolettdrtoth@gmail.com • Telefon: +36 30 972 5046

Szolgáltatások

Büntetőjog

terhelti és sértetti képviselet büntető és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában, beadványok készítése

Polgári jog

tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet, beadványok készítése, vagyoni és nem vagyoni károk érvényesítése, végrehajtási ügyek intézése, okiratok véleményezése

Cégeljárás

cégalapítás, változásbejegyzési eljárás, cégiratok és eljárási nyomtatványok készítése

Szerződések készítése

adásvételi-, csere- és ajándékozási szerződések, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződések készítése, okiratszerkesztés házassági vagyonjogi és élettársak vagyoni jogi viszonyaik rendezésére, öröklési szerződés, tartási szerződés, végrendeletek készítése

Munkajog

munkaszerződések készítése, véleményezése, peres képviselet munkaügyi vitában, tanácsadás